Alumiiniteollisuuden koneräätäli

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Päivitetty 25.5.2018

Rekisterinpitäjä: Anc Oy
Postiosoite: Kaitaistentie 3, 21230 Lemu (Tku)
Puhelinnumero: 0207 120 120
Käyntiosoite: Kaitaistentie 3, 21230 Lemu (Tku)
Rekisteristä vastaava henkilö: Rami Koivisto
Rekisteriasioita hoitava henkilö: Rami Koivisto
Rekisterin nimi: Anc Oy:n asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito asiakkaaseen, tilattujen tavaroiden ja palveluiden toimittaminen, personoitu markkinointi

Rekisterin tietosisältö:

• Asiakkaan nimi
• Osoite, postinumero ja -toimipaikka
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Asiakasnumero
• Asiakassuhteen hoitamiseen käytettävät markkinointiviestintätiedot
• Asiakkaan tekemät ostokset
• Tietojen viimeisin muokkausajankohta

Säännönmukaiset tietolähteet:

• Pyydetyt tarjoukset ja tiedustelut
• Asiakkaan Anc Oy:n etämyyntiin luovuttamat henkilötiedot, sähköposti, kotisivujen lomakkeet
• Messuilla jätetyt yhteystiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Asiakastietoja voidaan käyttää analytiikka- ja personointitarkoituksiin kolmansien osapuolten kanssa. Ostokäyttäytymis- ja selaustietoja hyödynnetään personoidun markkinoinnin tuottamiseksi.

Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Pseudonymisoidun tiedon pystyy yhdistämään rekisteröidyn nimeen vain määrätty osa Anc Oy:n henkilökuntaa, jonka toimenkuvaan asiakasrekisterin käsitteleminen kuuluu.

Asiakastietoja ei luovuteta Anc Oy:n tai Anc Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Tarvittaessa tietoja luovutetaan myös viranomaisille. Viranomaispyyntö informoidaan myös rekisterissä olevalle asiakkaalle, mikäli se on lain mukaan sallittua.

Toimitamme asiakastietoja rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi:

• Sähköpostimarkkinointikumppanille
• Painotalolle, kun teetetään osoitteellisia markkinointimateriaaleja 
• Kuljetusliikkeille
• Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
• Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
• Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun
• Tuotteen toimittajalle, jos asiakas tilaa sähköisen lisenssin tai suoratoimitustuotteen
• Huoltoyhtiölle voidaan välittää takuuhuollon yhteydessä tuotteen tilaukseen liittyviä tietoja
• Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa
• Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Anc Oy käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietojen suojaaminen on liiketoimintamme keskeinen osa. Käytössämme on asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Henkilötietojen säilytysaika:

Henkilötietojen antaminen on asiakkaan tarjouksen tai tilauksen toimittamisen edellyttämä vaatimus. Henkilötiedot säilytettään asiakasrekisterissä asiakassuhteen päättymiseen asti tai niin kauan kuin lainsäädäntö sitä edellyttää tai kunnes asiakas haluaa tulla unohdetuksi.

Ostotietojen säilytysaika:

Tositemateriaali säilytetään tilikauden päättymisen jälkeen alkavan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien kuusi vuotta.

ATK-pohjainen asiakasjärjestelmä:

Ainoastaan määrätyillä Anc Oy:n henkilökunnalla ja Anc Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasjärjestelmän tietoja. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Henkilökunta voi käyttää asiakasjärjestelmän tietoja vain tehtävän vaatimalla tavalla. Rekisteriä saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat sitä toimenkuvassaan. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Myös työsuhteen katketessa. Järjestelmään tallennettu asiakastunniste on salattu eikä sitä pysty näkemään. Järjestelmä on suojattu tietoturvajärjestelmällä ulkoisia uhkia vastaan.

Rekisteröidyn oikeudet:

• Rekisteriin kuuluva henkilö voi tarkastella ja muokata henkilötietojaan sekä voimassa olevia markkinointilupia Motonet-verkkosivujen kanta-asiakkaiden ”Omat sivut” -osiossa. Omat sivut -osioon kirjaudutaan rekisteriin tallennetulla sähköpostiosoitteella sekä salasanalla.
• Toiminnanohjausjärjestelmän sisäänrakennetun palvelun avulla rekisteriin kuuluva asiakas saa tulostettua ylempänä luetellut, hänestä tallennetut tiedot, Omat sivut -osion ”Tulosta tietosi” -painikkeesta.
• Rekisteriin kuuluva kanta-asiakas voi muokkauttaa henkilötietojaan ja markkinointilupiaan myös asiakaspalvelussamme. Tietojen muokkaus edellyttää henkilöllisyyden todentamista.
• Rekisteriin kuuluva henkilö voi pyytää tietonsa kirjallisena osoitteesta:

Anc Oy, asiakaspalvelu
Kaitaistentie 3
21230 Lemu (Tku)

Tietojen toimittaminen postitse edellyttää henkilöllisyyden todentamista! Suosittelemme sähköistä asiointia mikäli tietojen tarkasteluun on tarvetta.

• Asiakas voi irtisanoa asiakkuuden ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun tai sähköpostitse anc@anc.fi Asiakkuuden päättyessä päättyy myös Omat Sivut -palvelun käyttöoikeus. Asiakkuuden irtisanominen edellyttää henkilöllisyyden todentamista.
• Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli tietosuoja-asetusta ei noudateta.