Alumiiniteollisuuden koneräätäli

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (24.4.1999/523) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
ANC Oy Yhteisötunnus 0891113-2 Kuparhanantie 27 21230 Lemu

REKISTERINPITÄJÄN EDUSTAJA HENKILÖTIETOASIOISSA
Rami Koivisto
Kuparhanantie 27
21230 Lemu

REKISTERIN NIMI
ANC Oy:n kotisivujen käyttäjärekisteri.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Kerättyjen tietojen käsittelyn tarkoituksena on ANC Oy:n liiketoiminnan ja tuotteiden sekä asiakassuhteiden suunnittelu ja kehittäminen, tilastointi, tutkimus, sekä mainonta ja markkinointi. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Käyttäjätiedot: Yritys, yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Segmentointitiedot: Verkkosivun käyttäjämäärä ja käyttäjäkunnan rakenne sekä kampanja-, tuote- ja muihin palautteisiin ja olosuhteisiin liittyvä tieto, jotka mahdollistavat tuotteista ja palveluista informoimisen.

TIETOJEN LUOVUTUS
ANC Oy voi luovuttaa käyttäjätietoja voimassaolevan lain sallimissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ANC Oy:n ulkopuolelle tai muutoin. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATE
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.