Tietosuojaseloste

Käyttöehdot

Käyttämällä ANC Oy:n WWW-sivuja sinun tulkitaan hyväksyvän seuraavat ehdot.

Käytä WWW-sivujamme vain, jos hyväksyt nämä ehdot.

Näiden WWW-sivujen tekijänoikeus kuuluu ANC Oy:lle ja ANC Oy:n päämiehille. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällön tallentaminen, kopiointi ja muokkaus on kielletty ilman ANC Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa.

ANC Oy myöntää sinulle luvan tallentaa tietokoneellesi ja tulostaa näiden sivujen kopioita vain yrityksesi käyttöön. ANC Oy:n WWW-sivut sisältävät yleisluontoista tietoa yhtiöstä ja WWW-sivujen aineistoa voidaan muuttaa, uudistaa ja poistaa siitä ennalta ilmoittamatta.

WWW-sivut voivat sisältää teknisiä ja kirjoitusvirheitä tai inhimillisiä puutteita eikä ANC Oy takaa, että aineisto olisi virheetöntä.

Internetin toimintatavasta ja yleisestä elämänmenosta johtuen, sekä valvontamme ulottumattomissa olevan mahdollisen haitallisen toiminnan vuoksi ANC Oy ei voi taata, että aineisto olisi aina virheetöntä. Suosittelemme, että tarkistat tiedot aina toisesta lähteestä ennen kuin toimit tietojen perusteella.

WWW-sivut sisältävät valikoituja tietoja tuotteistamme, mutta tieto ei aina ole kattavaa ja täydellistä.

Jatkuvasta tuotekehittelystä johtuen päämiehemme pidättävät oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

ANC Oy ei takaa, että nämä WWW-sivut tai niiden aineisto ei sisällä tietokoneviruksia.

ANC Oy ei vastaa näiden WWW-sivujen käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista ja kustannuksista.

WWW-sivumme sisältävät linkkejä muiden tahojen ylläpitämiin WWW-sivuihin. Viittaus ei tarkoita sitä, että ANC Oy välttämättä suosittelisi muilla WWW-sivuilla mainittuja tuotteita tai palveluita eikä ANC Oy vastaa muiden tahojen ylläpitämien WWW-sivujen sisällöstä tai laadusta.

Yksityisyyden suoja

Tältä sivulta saat lisätietoa ANC Oy:n noudattamasta tietosuojakäytännöstä.

ANC Oy:n verkkopalvelu tarjoaa alumiiniteollisuuteen liittyvää tietoa, tuotteita ja palveluita. Kunnioitamme www-sivujen käyttäjien yksityisyyttä ja odotuksia. ANC Oy on suomalainen yritys, joka pitää sinun yksityisyytesi suojaa tärkeänä ja haluaa kunnioittaa sitä.

ANC Oy suojaa yksityisyytesi verkossa eurooppalaisen GDPR tietosuojalainsäädännön mukaisesti (25.5.2018). Web-sivujemme käyttö ei yleisesti edellytä rekisteröitymistä tai henkilötietojen antamista. Emme käytä ohjelmallisia tai laitepohjaisia tekniikoita vierailijan sähköpostiosoitteen tai muun yksilöllisen tunnisteen hankkimiseksi.

Keräämme ainoastaan sellaisia yksilöiviä henkilötietoja, jotka käyttäjä nimenomaisesti ja vapaaehtoisesti meille antaa. Vierailija voi halutessaan rekisteröityä käyttäjäksi, jolloin hän antaa tietonsa tuotteiden tai palvelujen tilaamista, tiedottamista tai esimerkiksi työnhakua varten. Jos käyttäjä päättää antaa tällaiset yksilöivät tietonsa meille, käytämme niitä ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne annetaan. Käyttäjä voi koska tahansa peruuttaa tämän henkilökohtaisten tietojensa käsittelyluvan; ANC Oy ryhtyy tällöin kaikkiin tarvittaviin toimiin pyynnön välittömän toteuttamisen varmistamiseksi. Jos sinulla on kysyttävää tai epäselvyyksiä edelliseen liittyen, ota yhteys sähköpostiosoitteella anc@anc.fi.

Seuraavassa luetellaan ANC Oy internet-toimintoja koskevat tietosuojan pääperiaatteet:

• Jos vierailijat päättävät ilmoittaa meille nimensä, sähköpostiosoitteensa tai muita tietoja, heistä tulee asiakkaitamme ja ANC Oy pitää kaikki tiedot luottamuksellisina näiden periaatteiden mukaisesti.
• ANC Oy käyttää tietoja luvallasi vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on annettu.
• Käytämme ja paljastamme tietojasi vain antamasi suostumuksen nojalla.
• Emme kerää, käsittele tai tallenna henkilötietoja lapsista, holhouksen alaisista tai muista henkilöistä, jotka eivät voi tehdä sopimuksia omaan lukuunsa, ellei heidän edunvalvojansa anna siihen lupaa.
• Annamme mahdollisuuden tietojesi muuttamiseen, jotta ne pysyvät ajan tasalla.
• Emme luovuta yksilöiviä henkilötietoja mainostajille.
• Emme myy tai vuokraa henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Tietoliikenne ja seuranta (evästeet)

Internet-tietoliikenteen sujuvuuden takia ANC Oy saattaa käyttää toisinaan pieniä tekstitiedostoja (evästeitä), jotka selaimesi muistaa asetustensa mukaisesti, jotta navigointisi web-sivuilla olisi helpompaa. Käytämme tätä teknologiaa soveltuvin osin käyttämiesi sivujen seurantaan sekä personoidaksemme tietoliikenteesi ANC Oy:n kanssa. Tallennamme osan evästeistä palvelinteknologiamme avulla oman tietokoneesi kiintolevylle. Evästeiden käyttö on nykyisin normaali käytäntö useimmilla web-sivuilla, mutta jos et halua evästeitä tallentuvan tietokoneellesi, voit estää niiden vastaanoton selaimesi asetuksissa. Tämä saattaa kuitenkin rajoittaa ANC Oy:n web-sivujen interaktiivisuutta. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot.

Rekisteriseloste

Päivitetty 25.5.2018 Rekisterinpitäjä: Anc Oy Postiosoite: Kaitaistentie 3, 21230 Lemu (Tku) Puhelinnumero: 0207 120 120 Käyntiosoite: Kaitaistentie 3, 21230 Lemu (Tku) Rekisteristä vastaava henkilö: Rami Koivisto Rekisteriasioita hoitava henkilö: Rami Koivisto Rekisterin nimi: Anc Oy:n asiakasrekisteri Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito asiakkaaseen, tilattujen tavaroiden ja palveluiden toimittaminen, personoitu markkinointi

Rekisterin tietosisältö:

• Asiakkaan nimi • Osoite, postinumero ja -toimipaikka • Sähköpostiosoite • Puhelinnumero • Asiakasnumero • Asiakassuhteen hoitamiseen käytettävät markkinointiviestintätiedot • Asiakkaan tekemät ostokset • Tietojen viimeisin muokkausajankohta

Säännönmukaiset tietolähteet:

• Pyydetyt tarjoukset ja tiedustelut • Asiakkaan Anc Oy:n etämyyntiin luovuttamat henkilötiedot, sähköposti, kotisivujen lomakkeet • Messuilla jätetyt yhteystiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Asiakastietoja voidaan käyttää analytiikka- ja personointitarkoituksiin kolmansien osapuolten kanssa. Ostokäyttäytymis- ja selaustietoja hyödynnetään personoidun markkinoinnin tuottamiseksi. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Pseudonymisoidun tiedon pystyy yhdistämään rekisteröidyn nimeen vain määrätty osa Anc Oy:n henkilökuntaa, jonka toimenkuvaan asiakasrekisterin käsitteleminen kuuluu. Asiakastietoja ei luovuteta Anc Oy:n tai Anc Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Tarvittaessa tietoja luovutetaan myös viranomaisille. Viranomaispyyntö informoidaan myös rekisterissä olevalle asiakkaalle, mikäli se on lain mukaan sallittua.

Toimitamme asiakastietoja rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi:

• Sähköpostimarkkinointikumppanille • Painotalolle, kun teetetään osoitteellisia markkinointimateriaaleja • Kuljetusliikkeille • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun • Tuotteen toimittajalle, jos asiakas tilaa sähköisen lisenssin tai suoratoimitustuotteen • Huoltoyhtiölle voidaan välittää takuuhuollon yhteydessä tuotteen tilaukseen liittyviä tietoja • Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Anc Oy käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietojen suojaaminen on liiketoimintamme keskeinen osa. Käytössämme on asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Henkilötietojen säilytysaika:

Henkilötietojen antaminen on asiakkaan tarjouksen tai tilauksen toimittamisen edellyttämä vaatimus. Henkilötiedot säilytettään asiakasrekisterissä asiakassuhteen päättymiseen asti tai niin kauan kuin lainsäädäntö sitä edellyttää tai kunnes asiakas haluaa tulla unohdetuksi.

Ostotietojen säilytysaika:

Tositemateriaali säilytetään tilikauden päättymisen jälkeen alkavan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien kuusi vuotta.

ATK-pohjainen asiakasjärjestelmä:

Ainoastaan määrätyillä Anc Oy:n henkilökunnalla ja Anc Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasjärjestelmän tietoja. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Henkilökunta voi käyttää asiakasjärjestelmän tietoja vain tehtävän vaatimalla tavalla. Rekisteriä saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat sitä toimenkuvassaan. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Myös työsuhteen katketessa. Järjestelmään tallennettu asiakastunniste on salattu eikä sitä pysty näkemään. Järjestelmä on suojattu tietoturvajärjestelmällä ulkoisia uhkia vastaan.

Rekisteröidyn oikeudet:

• Rekisteriin kuuluva henkilö voi tarkastella ja muokata henkilötietojaan sekä voimassa olevia markkinointilupia Motonet-verkkosivujen kanta-asiakkaiden ”Omat sivut” -osiossa. Omat sivut -osioon kirjaudutaan rekisteriin tallennetulla sähköpostiosoitteella sekä salasanalla. • Toiminnanohjausjärjestelmän sisäänrakennetun palvelun avulla rekisteriin kuuluva asiakas saa tulostettua ylempänä luetellut, hänestä tallennetut tiedot, Omat sivut -osion ”Tulosta tietosi” -painikkeesta. • Rekisteriin kuuluva kanta-asiakas voi muokkauttaa henkilötietojaan ja markkinointilupiaan myös asiakaspalvelussamme. Tietojen muokkaus edellyttää henkilöllisyyden todentamista. • Rekisteriin kuuluva henkilö voi pyytää tietonsa kirjallisena osoitteesta: Anc Oy, asiakaspalvelu Kaitaistentie 3 21230 Lemu (Tku) Tietojen toimittaminen postitse edellyttää henkilöllisyyden todentamista! Suosittelemme sähköistä asiointia mikäli tietojen tarkasteluun on tarvetta. • Asiakas voi irtisanoa asiakkuuden ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun tai sähköpostitse anc@anc.fi Asiakkuuden päättyessä päättyy myös Omat Sivut -palvelun käyttöoikeus. Asiakkuuden irtisanominen edellyttää henkilöllisyyden todentamista. • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli tietosuoja-asetusta ei noudateta.