Alumiiniteollisuuden koneräätäli

Logistiikka

Yrityksen sisäisellä logistiikalla on suuri merkitys koko tuotantoketjua ajatellen. Panostus sisäiseen logistiikkaan kannatta ja hyöty mitattavissa ajansäästönä, sekä parantuneina työolosuhteina. Tätä kautta myös tuotannon laatu paranee ja läpimenoajat nopeutuvat.

Varsinainen työstäminen; sahaus ja jyrsintä, vie monesti vain murto-osan tuotteen valmistuksen kokonaisajasta. Suurin osa ajasta menee siihen, kun haetaan profiilia tai tarvikkeita, sekä mahdollisesti järjestellään työtiloja. Varsinkin tuotteissa, jotka eivät vie paljon tilaa, on mahdollista tuottaa järkevämmin. Suuret seinäelementit vaativat luonnollisesti aina oman tilansa, mutta näidenkin esivalmistukseen on olemassa ratkaisuja.