Alumiiniteollisuuden koneräätäli

Emmegi Spin 4

Spin 4 on tiivistevaunu, johon voidaan sijoittaa 4 kelaa. Aukikelaus varustettu kytkimellä ja ohjaimella tiivisteen tasaisensyötön varmistamiseksi. Samalla estetään myös tiivistekelan vapaa pyöriminen ja tiivistekelan sotkeutuminen.

Varustettu kelan pikavaihdolla.

N/A